Када пишете коментар чланка, препоручује се да се придржавате следећих правила:

  1. Забрањено је коришћење профаности, увреде других учесника, изјаве које подстичу међунационалне или међуверске конфликте. Поруке које нису у складу са овом ставком биће измењене или обрисане.
  2. Забрањено је коментирати, чија је сврха оглашавање производа или услуге, како у скривеној тако и експлицитној форми.
  3. Забрањени коментари, који нису повезани са предметом сајта.
  4. Присуство било каквих веза у тексту коментара. Изузетак могу бити везе које нису засноване на оглашавању, чија је сврха да допуни или појасни информације везане за тему овог чланка.
  5. Забрањена је употреба претходно објављеног коментара о ресурсима трећих страна, као и копирање материјала из других извора.
Администрација сајта задржава право да обрише или умери било који коментар без објашњења.

Имајте на уму да се коментари могу одложити. Ако сте објавили коментар, али се није појавио на сајту, онда је коментар послат за ручно умјеравање. Ако не постоје повреде коментара, ваши коментари ће бити модерирани и додати на сајт.