За оглашавање на сајту, молимо контактирајте админ@дрлахлали.орг

Сајт НИЈЕ хостирао следеће промотивне материјале:

  1. Рекламни производи производа или услуга, са постављеним и не постављају их у везу са промовисаним производима или услугама.
  2. Спонзорирани линкови у већ доступним члановима сајта, стражари.
  3. Оглашивачки материјали "агресивне природе" (попуп, попундер, цлицкундер).
  4. Рекламни материјали еротске природе или воде до страница са таквим садржајем.
  5. Оглашивачки материјали који доводе у заблуду корисника, чија сврха је лажна акција.